Det finns så mycket mer i livet än att bara vara, att existera, att endast överleva.

De flesta har varit med om tuffa saker i livet, ett dödsfall av en nära och kär, sjukdomar, en olycka som skadat eller skakat om en själv eller närstående, man vill kanske mer än kroppen tillåter. Dessa och flera andra liknande händelser får en ofta att se över sin livssituation, får en att tänka: Är det så här jag vill ha det? Var det det här livet gick ut på?

Många gånger tror jag att svaret är nej, att man borde se över sin situation oftare än då livet verkligen tar sig dramatiska vändningar, ta tag i sin dröm, i sitt liv. Vi har bara ett. Det är lätt att bli omskakad och tänk sig för, ett tag. Det svårare är att bli kvar i de nyförvärvda kunskaperna eller insikterna.

Det är inte meningen att man bara ska ta sig igenom livet och när man gjort det, lägga sig ner att dö.

 
img-1502.jpg 

("I't i sjutton gav han upp!")