Tycker ordet verkligen är intressant och viktigt­­. Än viktigare att visa respekt av rätt slag och anledning. Det är olika vad man lägger för innebörd eller värde till det ordet, bland annat beroende på sammanhang men också från person till person i samma situation.

Inom idrotten: Man ska ha respekt för sin motståndare eller Man ska inte visa respekt för sina motståndare? Respekt för motståndaren kan innebära att man inte ska slappna av för mycket: Vi vinner lätt mot detta bottenlag! Och tro att det ska gå vägen ändå utan allt för mycket svett men det kan också vara något som handlar om rädsla och förlamar, som får en att ge upp innan man ens börjat. Han hinner snart ikapp mig, han brukar ju det.

Hon visade total respektlöshet! I boxningsringen blir det något att hylla, i klassrummet blir tolkningen en annan och konsekvensen blir kanske rektorn!

Att visa respekt i sina relationer, förhållande, till sina klasskamrater och arbetskompisar kanske, förhoppningsvis, mest handlar om att visa omtanke, uppskattning och förtroende? Jag hyser den största respekt för honom eller Jag känner respekt för honom? Samma lika eller inte?

Självrespekt, här lämnas mycket att önska för många. Vad är jag värd? Får man trampa på hur mig mycket som helst? Vad får man säga, göra? Löften som ideligen sviks från ens närmsta omgivning, att man hamnar längst ner på prioriteringslistan. Bristande respekt för dig och din egen bristande självrespekt, självkänsla, som tillåter.

Ungdomar är så respektlösa nu för tiden. Tolkas det oftast som att man ska visa respekt för äldre, för sina föräldrar, för läraren med flera? Men en ungdom som vågar stå för vad den tycker i sakfrågor fast vuxna tycker annorlunda, är det brist på respekt? De som vågar gå emellan misshandel i hemmet där vuxen är inblandad? Man kan kanske tolka: Ungdomar är så respektlösa nu för tiden, som att de kan nå oanade möjligheter, räds inte att försöka, vågar testa sina gränser.

Vad underbart om vi kunde känna och tolka respekt i dess mest positiva former.

Symonymer.se respekt: aktning, vördnad, omtanke, hänsyn, högaktning; prestige, anseende, uppskattning, erkännande, förtroende; auktoritet, pondus, myndighet; fruktan, rädsla (motsatsord: respektlöshet, ringaktning)

23 nov 2012