Ibland är det verkligen så, att nöden inte har någon lag, man gör det som måste göras, för att överleva, undvika olyckor, skador, hjälpa någon från att bli misshandlad och kanske utsatt för övergrepp. Vi har dessutom en lag som heter Nödvärnslagen, Brottsbalk (162:700) 2 § som kan åberopas:

En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.  

Andra kan ta till ordspråket till mindre hedervärda saker och provar att fuska sig fram, en otillåten lapp på ett prov, en olovlig ändring i ett protokoll, hävdar bestämt att det var någonannans fel än ens eget och vidare så. Nöden åberopas även av många av oss vid nödlögnerna, kanske för att rädda ansiktet på sig själv, för att inte såra en kär eller för att försvara en vän i ett trängt läge.

Sedan finns det förstås de "riktiga" krissituationerna… Vad sägs om denna från en väns bröllop:

dscn1692.jpg

Där kan vi verkligen tala om att nöden har ingen lag! ;)  

15 nov 2012